Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nini-system/www/ohtsukasangyo/xadmins/wp-content/themes/otks/header-foreign.php on line 4
Liên hệ | Công ty vật liệu Otsuka Sangyo

Liên hệ CONTACT

Chúng tôi luôn cố gắng để có thể trả lời những yêu cầu của quý vị một cách nhanh nhất, tuy nhien tùy vào nội dung yêu cầu thời gian trả lời có thể mất tới 2, 3 ngày làm việc. (Đôi khi chúng tôi không thể trả lời toàn bộ các câu hỏi của quý vị.)

Họ và tên
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ
Địa chỉ email
Địa chỉ email(Chứng nhận)
Nội dung yêu cầu

Warning: Use of undefined constant foreign - assumed 'foreign' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nini-system/www/ohtsukasangyo/xadmins/wp-content/themes/otks/page-foreign.php on line 79